باران مهر درنیکا

اولین موسسه آموزشی با مجوز وزارت بهداشت

مرکز آموزش مهارتی باران مهر درنیکا، اولین تعاونی آموزش خدمات بهداشتی و درمانی زیر نظر مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

اهداف این مرکز
الف) آموزش های مهارتی و حرفه ای نظام سلامت
ب)استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه سلامت
ج) استقرار نظام اعتباربخشی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم سلامت
د) ارتقای کیفیت آموزش های مهارتی و حرفه ای
هـ) توسعه آموزش های مهارتی و حرفه ای در راستای نیازهای جامعه

وظايف مركز باران مهر
• بسط و گسترش آموزش های مهارتی و حرفه ای نیاز محور و تقاضا محور
• سازماندهی و هدایت مهارت های حرفه ای با بهره گیری از تجربیات موفق بین‌المللی
• تأمین نیازهای حرفه ای و مهارتی فراگیران در سطوح پایه و پیشرفته
• صدور مجوز و گواهی معتبر دوره ها

همکاری باران کالج با مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی ایران

از این وزارتخانه در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاسخ به نیاز روزافزون جامعه، اقدام به سامان بخشی آموزش مهارتی و حرفه ای در حوزه سلامت نموده است.
در این راستا این اساسنامه با هدف استقرار این نظام در چارچوب اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و به منظور بهره وری حداکثری از ظرفیت های موجود در کشور در پیشبرد نظام آموزش مهارتی و حرفه ای در حوزه سلامت مطابق با این اساسنامه مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأموریت رهبری،‌ وظایف ستادی و اعتباربخشی نظام آموزش مهارتی و حرفه ای سلامت را برعهده دارد.

به دلیل پتانسیل بالای این مرکز در آموزش، باران مهر تحت عنوان اولین مجری این طرح در کشور معرفی شده تا به ارتقای کیفیت آموزش مهارت های پزشکی کشور بپردازد.

تلفن های تماس مرکز:88788702-021  , 88647756 , 88660677

مشاوره: 09120617132

صفحه اینستاگرام baranmehrdornica@

صفحه تلگرام baranmehr_medicaltrainingcenter@

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی