دوره ی درمان اختلالات خواب

بدون امتیاز 0 رای
 
طبق نرخ مصوب!

درمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد افیونی (ویژه روانشناسان)

بدون امتیاز 0 رای
 

برگزاری دوره ی آموزشی درمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد ویژه روانشناسان با گواهی رسمی و معتبر از وزارت بهداشت،برای اولین بار در ایران توسط مرکز آموزش مهارتی علوم پزشکی باران مهر درنیکا.

طبق نرخ مصوب!

دوره آموزشی درمان سوء مصرف مواد افیونی(ویژه پزشکان)

بدون امتیاز 0 رای
 

دوره درمان سوء مصرف مواد افیونی(ویژه پزشکان) که به منظور کسب مهارت ها درمانی سوء مصرف موادمخدر جهت پزشکان عمومی وشاغل درطرح پزشک خانواده و فعالیت آنان درمراکز درمانی سوءمصرف مواد و همچنین افزایش سطح دانش و مهارتهای علمی رفتاری با بیماران سوءمصرف مواد مخدر انجام میگردد.

طبق نرخ مصوب!