باران مهر درنیکا

اولین موسسه آموزشی با مجوز وزارت بهداشت

مرکز آموزش مهارتی باران مهر درنیکا، اولین تعاونی آموزش خدمات بهداشتی و درمانی زیر نظر مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

اهداف این مرکز
الف) آموزش های مهارتی و حرفه ای نظام سلامت
ب)استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه سلامت
ج) استقرار نظام اعتباربخشی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم سلامت
د) ارتقای کیفیت آموزش های مهارتی و حرفه ای
هـ) توسعه آموزش های مهارتی و حرفه ای در راستای نیازهای جامعه

وظايف مركز باران مهر
• بسط و گسترش آموزش های مهارتی و حرفه ای نیاز محور و تقاضا محور
• سازماندهی و هدایت مهارت های حرفه ای با بهره گیری از تجربیات موفق بین‌المللی
• تأمین نیازهای حرفه ای و مهارتی فراگیران در سطوح پایه و پیشرفته
• صدور مجوز و گواهی معتبر دوره ها

برای ثبت نام در دوره های آموزشی با مدرک وزارت بهداشت با شماره های زیر تماس بگیرید

تلفن های تماس مرکز: 88788702-021 , 88647756 , 88660677

مشاوره: 09120617132

صفحه اینستاگرام baranmehrdornica@

صفحه تلگرام baranmehr_medicaltrainingcenter@

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی