دوره آموزشی ایمپلنت با مدرک وزارت بهداشت

بدون امتیاز 0 رای
 

برگزاری دوره ی آموزشی ایمپلنت با گواهی رسمی و معتبر وزارت بهداشت برای اولین بار در ایران
مرکز آموزشی باران مهر، مفتخر به برگزاری این دوره آموزشی می باشد.

طبق نرخ مصوب!