درمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد افیونی (ویژه روانشناسان)

بدون امتیاز 0 رای
 

برگزاری دوره ی آموزشی درمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد ویژه روانشناسان با گواهی رسمی و معتبر از وزارت بهداشت،برای اولین بار در ایران توسط مرکز آموزش مهارتی علوم پزشکی باران مهر درنیکا.

طبق نرخ مصوب!